hgjka

Cơ quan ban hành UBND
Số hồ sơ 3212
Lĩnh vực Hướng dẫn thủ tục hành chính
Cách thức thực hiện

dsadsad

Thời hạn giải quyết

dsads ad

Đối tượng thực hiện

dsadsa

Cơ quan trực tiếp thực hiện Huyện ủy
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ
Kết quả thực hiện
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định UBND
Cơ quan được ủy quyền HDND
Cơ quan phối hợp HDND
Lệ phí
STT Mức phí Mô tả
Văn bản quy định lệ phí
Tình trạng hiệu lực
Ngày có hiệu lực 24/05/2018
Ngày hết hiệu lực 26/05/2018
Phạm vi áp dụng
Trình tự thực hiện
Thành phần hồ sơ
Số bộ hồ sơ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản quy định
upload/20747/20180524/DE_XUAT_SUA_LOI_BAO_DIEN_TU.doc upload/20747/20180524/201805220827360_KH_143_1_PDF78.pdf
STT Tên thủ tục hành chính Cơ quan ban hành
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC
Hành chính liên quan
Nội dung đang được cập nhật.
Bình chọn
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: