Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn A
Phó chủ tich UBND Nguyễn Văn A
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Trình độ Cao học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Bình chọn
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: