Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn B
Chủ tịch UBND Nguyễn Văn B
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Tiến sĩ
Trình độ Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Bình chọn
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: