Sáng ngày 16/4/2018 tại trụ sở Quận ủy – HĐND – UBND Quận Tây Hồ, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo trung ương thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TƯ ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” do đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương là trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ.

Cùng tham gia đoàn kiểm tra có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân nguyện Quốc Hội; Điểu K’ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương. Về phía đại biểu Thành phố Hà Nội có các đồng chí: Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

          Báo cáo với đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ cho biết, qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính - xã hội các cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của Nghị quyết; đã cụ thể hóa các chủ trương của Đảng về công tác dân vận phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Hệ thống dân vận, UB MTTQ và các đoàn thể chính tri - xã hội từ quận tới cơ sở đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, hướng các hoạt động về cơ sở, tăng cường công tác kiếm tra, giám sát. Vai trò tham mưu và phối hợp hoạt động của Ban Dân vận quần chúng trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước ngày càng chủ động và hiệu quả. UB MTTQ từ quận tới cơ sở đã phát huy vai trò trong việc củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, nhất là việc vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động... 

          Bên cạnh đó, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 25. Đó là, việc triển khai Nghị quyết số 25 tại một số cơ sở đảng chưa sâu, hiệu quả hoạt động của một số Tổ Dân vận ở khu dân cư còn chưa cao, công tức tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết chưa đều, có nội dung hiệu quả chưa cao, nhất là trong đội ngũ công chức, viên chức còn biểu hiện hành chính, quan liêu, chưa quan tâm giải quyết kịp thời những nhu cầu hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Bên cạnh đó, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, chính trị có lúc, có việc còn hình thức; việc triển khai xây dựng các mô hình mới và nhân rộng các điển hình tiên tiến còn hạn chế nên hiệu quả tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên ở một số đoàn thể còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu.

          Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã đặt nhiều câu hỏi xung quanh việc triển khai công tác dân vận trên địa bàn quận Tây Hồ cũng như những hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc củng cố sức mạnh đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

         Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương đã ghi nhận những kết quả quận Tây Hồ đạt được trong thời gian qua. Theo đồng chí Trương Thị Mai, việc quận Tây Hồ nhiều năm qua đạt kết quả cao về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, bảo đảm các chính sách an sinh xã hội... đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

          Đánh giá cao việc quận Tây Hồ đã triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TƯ một cách bài bản, nghiêm túc, Trưởng ban Dân vận Trung ương cũng cho rằng, cách thức triển khai nghị quyết đồng bộ, hiệu quả đã giúp thiết lập mối quan hệ tích cực giữa chính quyền với nhân dân. Việc quận Tây Hồ nỗ lực triển khai chính quyền điện tử, tăng cường mối liên hệ mật thiết với nhân dân chính là gốc rễ bền vững để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

          Nhấn mạnh chủ đề công tác năm 2018 là "Năm dân vận chính quyền”, đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu, dựa trên những kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TƯ, quận Tây Hồ cần rút ra những kinh nghiệm thực tiễn, từ đó nâng cao hiệu quả công tác dân vận. “Cán bộ, đảng viên muốn xây dựng lòng tin với nhân dân thì mọi hành động, việc làm đều phải thực chất và chúng ta phải phấn đấu rất nhiều để thực hiện điều này.” - Trưởng ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh. 

          Lưu ý thời gian tới, nhiều chính sách mới sẽ có hiệu lực, kèm theo phải triển khai nhiều dự án lớn tại quận Tây Hồ, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, các dự án sắp triển khai sẽ tác động trực tiếp tới đời sống của hàng nghìn người dân. Việc bám dân, gần dân xử lý ổn thỏa những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân là một thách thức không nhỏ. Kinh nghiệm cho thấy, nếu làm dân vận tốt và làm đến cùng, sẽ có kết quả tốt. Nhưng muốn làm dân vận tốt thì chính quyền phải tốt, có vấn đề gì không đúng phải sửa ngay, làm xong rồi phải giám sát thì mới tránh được những sai phạm nảy sinh.

          Chỉ rõ những mặt còn tồn tại trong công tác dân vận, Trưởng ban Dân vận Trung ương mong muốn, thời gian tới, Quận ủy Tây Hồ sẽ bố trí những cán bộ có năng lực về làm việc tại Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Đồng chí cũng nhấn mạnh vai trò nêu gương, sự gương mẫu của người đứng đầu, bởi “Đảng ta là Đảng cầm quyền, lãnh đạo toàn diện, vì vậy mỗi đảng viên cần nỗ lực không ngừng xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh. Qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, củng cố niềm tin trong nhân dân”.

                                                                  Nguồn Hanoigov