Sáng ngày 12/5/2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận Tây Hồ khai giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng công tác Đảng, Chính quyền, Đoàn thể năm 2018.

 Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Thắng – TUV, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; đồng chí Nguyễn Văn Thành – UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy; đồng chí Phạm Xuân Tài – Phó Chủ tịch UBND Quận; cùng các đồng chí phó các Ban Đảng Quận ủy và 121 học viên là những đồng chí đương chức và cán bộ được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt diện Ban Thường vụ Quận ủy quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận trực tiếp truyền đạt các chuyên đề

          Lớp bồi dưỡng kỹ năng công tác Đảng, Chính quyền, Đoàn thể năm 2018 trang bị, bồi dưỡng những kiến thức cơ bản về kỹ năng, phương pháp lãnh đạo, điều hành, kỹ năng xử lý tình huống thực tế của cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể. Qua đó, giúp cán bộ nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm được giao. Chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ dự bị, kế cận các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý từ quận đến cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ từ quận đến cơ sở có quan điểm, lập trường, bản lĩnh chính trị vững vàng; có phẩm chất, năng lực chuyên môn tốt; có cơ cấu hợp lý, đảm bảo sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển của quận trong thời kỳ mới.

Nguồn Hanoigov