Sáng ngày 07/6/2018, UBND quận Tây Hồ tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; các văn bản hướng dẫn thi hành tới các đồng chí trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, hiệp quản thuộc quận; đội trưởng nghiệp vụ chi cục thuế; chủ tịch, phó chủ tịch UBND các phường; công chức các phòng chuyên môn, bộ phận một cửa và đại diện các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hộ kinh doanh trên địa bàn quận.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khuyến – Phó Chủ tịch UBND quận khẳng định tầm quan trọng của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc tổ chức hội nghị tuyên truyền giúp cho các cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp nắm vững các nội dung của Luật và những quy định về nội dung kế hoạch, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, quản lý nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Anh Quân – Giám đốc trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và đầu tư hệ thống một cách tổng quát các quy định của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; đồng chí Phan Đức Hiếu – Tiến sỹ, Phó Viện trưởng Viện quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và đầu tư phân tích sự cần thiết trong triển khai Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các báo cáo viên cũng đã dành một phần thời gian để trao đổi những thông tin, tình huống thực tế và giải đáp các thắc mắc, tháo gỡ những khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn quận Tây Hồ.                                               

  Nguồn Hanoigov