Chiều ngày 04/5/2018, Đảng bộ cơ quan Công an Quận Tây Hồ long trọng tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận; các đồng chí lãnh đạo đại diện các Ban Đảng Quận ủy và toàn thể đảng viên Đảng bộ cơ quan Công an quận Tây Hồ.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Sinh Hùng - Đảng ủy viên, Phó trưởng Công an quận trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội giữa nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ. Đồng chí Bùi Quốc Khánh - Đảng ủy viên, Phó trưởng Công an quận trình bày báo cáo kiểm điểm của tập thể Đảng ủy từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận ghi nhận sự nỗ lực và biểu dương những thành tích đạt được của cán bộ, đảng viên và chiến sỹ trong toàn Đảng bộ Cơ quan Công an Quận Tây Hồ đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua; đồng thời đồng chí đề nghị tập thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ cơ quan Công an Quận tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ V, Đảng bộ Công an quận đã đề ra. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đặc biệt, chú trọng công tác tham mưu, nắm chắc tình hình an ninh chính trị, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, các đối tượng cơ hội, thù địch, phản động; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; tăng cường phối hợp công tác quản lý và xử lý vi phạm về trật tự đô thị; phối hợp kiểm tra, hạn chế phòng chống cháy nổ trên địa bàn quận và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và chiến sỹ; nâng cao chất lượng học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thỉ của Đảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” từ đó phát hiện, nhân rộng các gương tiên tiến, điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác, góp phần xây dựng hình ảnh Công an nhân dân đẹp trong lòng nhân dân.

- Tập trung công tác xây dựng Đảng, trong đó tổ chức Đảng vững mạnh và công tác phát triển đảng viên. Hàng năm, phấn đấu xây dựng Đảng bộ Công an quận đạt “Trong sạch vững mạnh”.

- Tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ, đảm bảo chế độ làm việc, chế độ sinh hoạt đảng theo qui định. Tăng cường công tác quản lý, nâng cao phẩm chất cán bộ, đảng viên và người chiến sỹ công an nhân dân. Đảm bảo công tác dân chủ, công khai minh bạch trong xem xét, đánh giá cán bộ.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa Công an quận, phường với các đơn vị, phòng, ngành chuyên môn, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn quận.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy đối với các tổ chức Đảng, đảng viên trực thuộc Đảng bộ; làm tốt công tác phòng, ngừa không để cán bộ, đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo và trách nhiệm; phát huy những thành tích đạt được và khắc phục những tồn tại, khó khăn của tập thể Đảng bộ Công an Quận Tây Hồ, đồng chí Nguyễn Văn Thắng – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận tin tưởng Đảng bộ Công an quận Tây Hồ sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Quận lần thứ V đã đề ra, hàng năm đạt “Đơn vị quyết thắng” và Đảng bộ trong sạch vững mạnh./.

                                                                     Nguồn Hanoigov