Sáng ngày 22/9/2017, Thường trực HĐND quận do đồng chí Trần Lan Hương-Ủy viên BTV Quận ủy , Phó chủ tịch HĐND quận làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại Ngân hang CSXH quận về hoạt động cho vay các đối thượng chính sách 08 tháng đầu năm trên địa bàn quận.

Cùng dự buổi giám sát có đồng chí Nguyễn Thực Lượng - Phó chủ tịch UBMTTQ quận, đồng chí Dương Thị An - Trưởng phòng LĐTBXH, đồng chí Phạm Thị Hải Yến-Phó Ban Kinh tế xã hội HĐND quận, đồng chí Nguyễn Mạnh Hải - Bí thư Đảng ủy phường Phú Thượng, thành viên Ban KT-XH HĐND quận.

Theo báo cáo của Ngân hàng chính sách xã hội quận, tính đến hết tháng 8 năm 2017, tổng nguồn vốn đạt trên 87,3 tỷ đồng, tăng so với đầu năm trên 9,8 tỷ đồng; doanh số cho vay 8 tháng của năm là 39,3 tỷ đồng cho 1.026 lượt hộ vay vốn; Ngân hàng đang cho vay 04 chương trình tín dụng với tổng dư nợ đạt 87,3 tỷ đồng, hiện có 2.518 hộ vay vốn, bình quân một khách hàng dư nợ 34,6 triệu đồng; nợ quá hạn 0 đồng. Từ Nguồn vốn vay tín dụng từ Ngân hàng CSXH quận đã phục vụ cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách đầu tư vào sản xuất, kinh doanh đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần đáng kể vào việc hoàn thành mục tiêu kinh tế xã hội, tạo việc làm tại địa phương, hướng tới giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội. Cụ thể, dư nợ 8 tháng năm 2017 của  NHCSXH quận như sau: Hộ cận nghèo 7,4 tỷ đồng , hộ mới thoát nghèo 30,8 tỷ đồng , học sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 0,047 tỷ đồng, giải quyết việc làm 49,053 tỷ đồng , đạt 99,7% kế hoạch được giao. Ngoài ra, các chương trình tín dụng được duy trì ổn định, hiệu quả, trong đó các tổ chức chính trị, xã hội (Hội phụ nữ, Hội CCB, Hội nông dân) phối hợp với Ngân hàng CSXH quận  việc đôn đốc thu hồi gốc, lãi được đảm bảo chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm, các hộ được kiểm tra đều nhận nợ, sử dụng vốn vay có hiệu quả,…

Ngoài việc cho vay hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách với mục đích đảm bảo an sinh xã hội, Ngân hàng cũng nhận tiền gửi tiết kiệm của các tổ chức kinh tế cá nhân. Tính đến 31/8/2017, tiền gửi của tổ TK&VV là 5,47 tỷ đồng hoàn thành 97% kế hoạch, huy động tiền tiết kiệm dân cư  tại điểm giao dịch  1,331 tỷ đồng đạt 83,7% kế hoạch giao, huy động tiết kiệm dân cư tại trung tâm 0,91 tỷ hoàn thành 50% kế hoạch giao.

Sau khi nghe báo cáo của Ngân hàng CSXH quận, các thành viên đoàn giám sát đã kiểm tra các văn bản chỉ đạo, triển khai, hồ sơ lưu trữ theo dõi tại đơn vị. Một số đại biểu đề nghị giải trình số liệu cho vay; việc đôn đốc thu hồi gốc, lãi; khó khăn trong thu hồi nợ; hiệu quả cho vay giải quyết việc làm,…

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Trần Lan Hương -  Ủy viên BTV Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận ghi nhận tinh thần chỉ đạo tích cực của lãnh đạo và nhân viên Ngân hàng CSXH quận trong hoạt động cho vay  các đối tượng chính sách, đáp ứng nguồn vốn giúp đỡ người dân phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Bên cạnh đó, đồng chí chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

 - Ngân hàng chính sách xã hội quận Tây Hồ tăng cường công tác tuyên truyền và phối hợp với MTTQ quận, UBND các phường về huy động tiết kiệm tại dân cư .

- Ngân hàng CSXH quận, Hội đoàn thể phường phối hợp với UBND các phường thực hiện tốt lịch trực giao dịch cố định tại trụ sở UBND phường.

- Ngân hàng phối hợp với các đoàn thể cấp quận và phường để tăng cường kiểm tra các hộ vay vốn.

- Phòng Lao động thương binh xã hội phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ động hoàn tất thủ tục để  hỗ trợ vốn vay cho Ngân hàng chính sách xã hội quận từ nguồn tăng thu để ủy thác  trong thời gian tới./.

Nguồn Hanoigov